Skip to Content

Публікації

Зображення користувача Ярослав Кохан.

Монографії
Розділи в колективних монографіях
Статті в словниках та енциклопедіях
Статті в журналах та збірках
Тези

Монографії:
 1. Українські аналітики й наукова коректність. – К.: Смолоскип, 2001. – 200 с.
Розділи в колективних монографіях:
 1. Логічні передумови аналізу явища ментальності: огляд основних проблем // Проблеми теорії ментальності. (Проект «Наукова Книга»). – К.: Наукова думка, 2006. – C. 110–127.
 2. Теоретичний апарат логічної семантики в математичних та емпіричних дисциплінах // Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках. – К.: Наукова думка, 2012. – C. 188–220.
 3. Проблеми наукового опису поняття раціональності // Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України. (Проект «Наукова Книга»). – К.: Наукова думка, 2014. – С. 148–173.
 4. Логічні основи теорії культури // Семіотичний аналіз явищ культури: Монографія. – К., Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2021. – С. 304–337 [файл монографії на сайті Інституту філософії].
 5. Система альтернатив як теоретичний об’єкт логіки // Математична логіка та програмування. Досвід викладання: Колективна монографія. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. — С. 83–103. (0,87 д. а.)
 6. Система наукових публікацій у цифрову добу // Комунікативні трансформації в сучасній науці. Монографія. Київ, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2022. – с. 306–391. [розділ у вигляді окремої брошури; вся монографія за посиланням із сайту Інституту філософії].
Статті в словниках та енциклопедіях:
 1. Ознака // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 445–446.
Статті в журналах та збірках:
  2001
 1. Часова тривалість з логічної точки зору // Філософська думка. – 2001. – № 3. – С. 3–16.
 2. 2002

 3. Синтез часо-логічних операторів як принцип переходу від класичної логіки до часової // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 31. К., 2002. – С. 191–201.
 4. 2003

 5. Принципи побудови систем сентенційних зв’язок у часовій логіці // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 38. К., 2003. – С. 157–165.
 6. Синхронізації висловлювань внутрішньої часової логіки // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія, політологія. Вип. 59–61, 2003. – С. 72–76.
 7. 2005

 8. Зовнішня часова логіка // Філософська думка. — 2005. — № 1. — С. 81–93.
 9. Фреґевські інтенсіональні функції // Практична філософія, № 2, 2005 (№ 16). – С. 227–231.
 10. Логічні засоби аналізу свідомості та людської діяльності: пролегомени // Практична філософія, № 4, 2005 (№ 18). – С. 233–240.
 11. 2006

 12. Символічна логіка: повернення до витоків. Функціональний погляд на світ // Практична філософія, № 1, 2006 (№ 19). – С. 240–244.
 13. 2009

 14. Непомічена металогічна дисципліна // Філософські діалоги, 2009, вип. 1. – С. 325–340.
 15. 2010

 16. Логічна можливість як семантична категорія // Філософська думка, № 5, 2010. – С. 68–78.
 17. 2011

 18. Поняття означення з точки зору прагматики // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». Том 24 (63). №3–4. – Сімферополь, 2011. – C. 331–341.
 19. 2012

 20. Інтенсіональні та прагматичні предикати // Філософська думка, № 2, 2012. – С. 61–69.
 21. Semantic presuppositions in logical syntax, Journal of Applied Non-Classical Logics Volume 22, Issue 1-2, 2012, 41-55; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11663081.2012.682437.
 22. Розуміння мовних виразів // Філософська думка, № 3, 2012. – С. 55–68.
 23. Виражальні можливості формальних мов (Частина I) // Мова і культура. Вип. 15, Т. II (156). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 165–172 [файл зі статтею на сайті НБУ ім.В. І. Вернадського].
 24. 2013

 25. Виражальні можливості формальних мов (Частина II) // Мова і культура. Вип. 16, Т. I (163). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 13–21 [файл зі статтею на сайті НБУ ім.В. І. Вернадського].
 26. 2014

 27. Семиотические системы как носители языков // Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания. – Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2014. Вип. 8. – Київ, 2014. – С. 100–117. (0,8 д. а.)
 28. Феномен знания с точки зрения логики // Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания. – Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2014. Вип. 8. – Київ, 2014. – С. 212–243. (1,41 д. а.)
 29. 2020

 30. Виражальні можливості формальних мов (Частина III) // Мова і культура. Вип. 22, Т. V (200). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – С. 201–206 [файл на сайті видавництва].
 31. Символічна логіка: повернення до витоків. Стаття II. Базові категорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. № 4 (47), 2020. – С. 47–57 https://doi.org/10.21564/2075-7190.47.218958 [файл вісника на сайті academia.edu].
 32. 2021

 33. Символічна логіка: повернення до витоків. Стаття ІІІ. Похідні логістичні категорії // Мультиверсум. Філософський альманах, 2 (2), 2021, с. 141-155. https://doi.org/10.35423/2078-8142.2021.2.2.9

 34. 2023

 35. Символічна логіка: повернення до витоків. Стаття ІV. Графіки функцій та відношень. Мультиверсум. Філософський альманах, 2 (2), 2023, 129-143. https://doi.org/10.35423/2078-8142.2023.2.2.6

Тези й праці конференцій:

  2002

 1. Новый подход к временной логике // Материалы VII Общероссийской научной конференции «Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке». – СПб.: СПбГУ, 2002. – С. 65–67.
 2. 2003

 3. Теория истинностных функций в логике предикатов // Материалы Международной научной конференции «Четвертые Смирновские чтения». – М., 2003.
 4. 2004

 5. До питання про формування культури мислення в навчальному процесі // Проблеми викладання логіки і дисциплін логічного циклу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13–14 травня 2004 року. – Київ, 2004. – С. 48–49.
 6. Парадокс Рассела и основания логики // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. Материалы VIII Общероссийской научной конференции 24–26 июня 2004 г. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2004. – С. 373–376.
 7. 2005

 8. Truth Function Theory in Predicate Logic // UNILOG’05: Handbook of the First World Congress and School on Universal Logic. March 26th - April 3rd 2005. Montreux – Switzerland. – P. 73.
 9. 2006

 10. О первопорядковых исчислениях, более сильных, чем исчисления предикатов // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. Материалы IX Общероссийской научной конференции 22 – 24 июня 2006 г. СПб, 2006. – С. 367–371.
 11. 2007

 12. Не фон нёймановская функция в языках с определимым равенством // Смирновские чтения по логике. Материалы 5-й конференции. 20–22 июня 2007. Москва. – С. 28–30.
 13. 2008

 14. Теория формальных языков в общем курсе логики // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. Міжнародна науково-практична конференція (15–16 травня 2008 року). Матеріали доповідей та виступів. – С. 75–76.
 15. Подобия логических исчислений и алгебраических систем // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. Материалы X Общероссийской научной конференции 26 – 28 июня 2008 г. СПб, 2008. – С. 284–286.
 16. 2009

 17. Языки и исчисления без индивидных обозначений // Шестые Смирновские чтения по логике. Материалы международной научной конференции 17–19 июня 2009 г. – М., 2009. – С. 20–21.
 18. 2010

 19. Semantical Presuppositions in Logical Syntax // Handbook of the World Congress and School on Universal Logic III. – Lisbon, 2010. – P 112.
 20. О связи семантики, интенсиональной логики и прагматики // Современная логика: проблемы теории и истории. Материалы XI Международной научной конференции 24 – 26 июня 2010 г. СПб, 2010. – С. 344–346.
 21. 2011

 22. Теоретико-модельный анализ предикатов // Седьмые Смирновские чтения: материалы Междунар. науч. конф., Москва, 22–24 июня 2011 г. – М.: Современные тетради, 2011. – С. 20–22.
 23. 2012

 24. Необхідність викладання логіки як експериментально підкріплений факт // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. V Міжнародна науково-практична конференція (3–4 травня 2012 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Київський університет, 2012. – С. 89–90.
 25. Новий логічний підхід до опису норм // Логіка і право. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. — Харків, 2012. – С. 101–103.
 26. 2013

 27. Predicate logic is not universal // Handbook of the 4th World Congress and School on Universal Logic March 29 – April 07, 2013. Rio de Janeiro, Brazil. – P. 235-236.
 28. Формальні виводи в юриспруденції // Логіка і аргументація в праві. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2013. – С. 28–30.
 29. Фактуальные альтернативы вместо описаний состояния // Восьмые Смирновские чтения: материалы Междунар. науч. конф., Москва, 19–21 июня 2013 г. – М.: Современные тетради, 2013. – С. 54–56. – ISBN 978-5-88289-414-5.
 30. 2014

 31. Pragmatic Square of Opposition // HANDBOOK OF THE WORLD CONGRESS ON THE SQUARE OF OPPOSITION IV. Pontifical Lateran University, Vatican. May 5–9, 2014. P. 69-70.
 32. Оцінювання знань у межах навчального курсу з логіки // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку. VI Міжнародна науково-практична конференція (15–16 травня 2014 року). Матеріали доповідей та виступів. – С. 50–52.
 33. 2015

 34. Logical Structures as Formal Objects // Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic. June, 20–30, 2015. Istanbul, Turkey. P. 171–172.
 35. Fregean Function Levels in Formal Languages // 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. University of Helsinki. 3–8 August 2015. Book of Abstracts. P. 275–276.
 36. Analogy from the Viewpoint of Logic // Handbook of the First World Congress on Analogy. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Mexico, November 4-6, 2015. P. 52–53.
 37. 2016

 38. On the Object-Matter and the Subject-Matter of Logic as a Science // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку. VII Міжнародна науково-практична конференція (13–14 травня 2016 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ: Київський університет, 2016. – С. 30–31.
 39. Про можливості формалізації природних мов // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем. XIII Міжнародна науково-практична конференція (5–9 грудня 2016 року). Праці конференції. – Київ, 2016. – С. 137–142.
 40. 2018

 41. Logic as a Disunated Science // Викладання логіки та перспективи її розвитку. VIII Міжнародна науково-практична конференція, 17–18 травня 2018 р. Матеріали доповідей та виступів. – С. 35.
 42. 2019

 43. The Multiplicity of Logical Communities. In: Taras Shevchenko National University of Kyiv. 1st World Logic Day – January 14, 2019. Logic and its Applications, The workshop. Book of Abstracts. Kyiv, 2019. – p. 5–6.
 44. Correction for λ-conversion in Functional Logic // Праці Першої української конференції «Логіка та її застосування». – Київ: «Аванпост-Прим», 2019. – с. 116.
 45. 2020

 46. Inductive Definitions via the Single Formula. In: 2nd World Logic Day – January 14, 2020. Logic and its Applications, The workshop. Book of Abstracts. Kyiv, 2020. – P. 8–9.
 47. 2022

 48. Основне філософське питання російсько-української війни. В: Війна як соціокультурний феномен. Круглий стіл «Філософської думки». Частина 2. Філософська думка, 2022, 4, 115–117.


book | by Dr. Radut