Skip to Content

4. Цінності та етичні погляди в межах логіки.

Соціальні імплікації логіки: чи вимагає логіка створення певного ідеалу комунікативної спільноти? Якщо так, то якого саме? Чи тяжіє логіка до певних етичних поглядів? Якщо так, то до яких саме?

Коментарі

Зображення користувача Ярослав Кохан.

Знання є ціннісно та етично нейтральним

Як усяка нормальна (ідеологічно не заражена) наука, логіка є галуззю знання, а отже є етично нейтральною, тому не несе і не проповідує ніякі ідеали, цінності чи етичні принципи та імперативи. Навпаки, як і інші науки, логіка будується на основі обмеженого кола етичних принципів (інтелектуальна чесність) та регулятивних ідей (Істина у філософському смислі), які уможливлюють саме΄ заняття наукою.book | by Dr. Radut