Skip to Content

Про логічний семінар у рамках цьогорічних Таврійських читань

Зображення користувача Ярослав Кохан.

7–10 вересня ць. р. на західному узбережжі Криму в селищі Береговому відбулися Сьомі Таврійські читання «Анахарсіс» , а в їхніх рамках — теоретичний семінар з логіки на тему «Вчення про означення». Попри невелику кількість учасників (переважно були присутні 7–12 чоловік) засідання семінару зайняло два неповні дні. Це було зумовлено тим, що на одну доповідь виділялолися 20 хв., що дозволяло учасникам достатньо висвітлити теми їхніх доповідей.

Список виголошених доповідей (в алфавітному порядку за прізвищами авторів):

  1. Жалдак Николай николаевич, к.филос.н. (г. Белгород). Правила определения, деления и основные правила логики.
  2. Коротченко Юлия Михайловна, к.филос.н. (г. Симферополь). Валюатив: опыт структурного определения.
  3. Кохан Ярослав Алексеевич, к.филос.н. (г. Киев). Понятие определения с точки зрения прагматики.
  4. Мануйлов Виктор Тихонович, к.филос.н. (г. Курск). Методы введения объектов теории в "Немецком конструктивизме".
  5. Николко Владимир Николаевич, д.филос.н. (г. Симферополь). Некоторые вопросы современной теории определений.
  6. Ратников Владимир Сазонович, д.филос.н. (г Винница). Определимость неопределённого (об эволюции понятия «неопределённость»).
  7. Соколенко Михаил Николаевич, студент (г. Симферополь). К определению простого категорического силлогизма.
  8. Цехмистро Иван Захарович, д.филос.н. (г. Харьков). Концепция дополнительности как источник развития учения об определении.
  9. Юркевич Елена Николаевна, д.филос.н. (г. Харьков). Мереологическое определение.

Всі перелічені доповіді будуть надруковані в одному з майбутніх чисел «Ученых записок ТНУ» — офіційного видання Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Щодо всієї конференції, в рамках якої проходив семінар, слід відзначити вигідний час і місце її проведення (початок вересня на кримському узбережжі), що дозволяло учасникам поєднувати відвідання засідань з купанням в морі та екскурсіями (неподалік знаходиться Бахчисарай).



story | by Dr. Radut