Skip to Content

ІІІ міжнародна конференція студентів і молодих вчених «Логіка і право»

Зображення користувача Ярослав Кохан.

З Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого надійшов інформаційний лист.

Шановні колеги!
Запрошуємо студентів, аспірантів та пошукачів взяти участь у роботі
ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених

«Логіка і право»,

яка відбудеться 19 травня 2011 року на базі кафедри логіки
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Історичний взаємозв’язок логіки і права
 • Логіка і мова права
 • Логічні методи в теоретичній і практичній діяльності юриста
 • Логічний аналіз понять права
 • Логічне моделювання норм права
 • Модальності в логіці права
 • Доказ і аргументація в юридичній практиці
 • Попередження логічних помилок і парадоксів у правовому полі
 • Особливості судової риторики
 • Практична логіка юриста (теорія прийняття судових рішень, логіка юридичної комунікації, логіка вирішення судових конфліктів і т. д.)
 • Логічні підстави юридичної герменевтики
 • Юридична логіка в системі філософії права
 • Логічний аналіз національного законодавства

Для участі в конференції

необхідно вислати до 15 квітня 2011 р.: заявку (додаток 1*), тези доповіді і рецензію наукового керівника в електронному виді (обсяг тез – до 3-х друкованих сторінок, у форматі RTF, шрифт Tіmes New Roman 14, формули - з використанням шрифту Symbol, поля - 2 см, інтервал 1,5, абзац автоматичний - 1 см) і роздрукованому виді (простим листом по зазначеній поштовій адресі).
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування матеріалів. Матеріали, що не задовольняють тематиці, науковому рівню, технічним вимогам (зразок оформлення тексту - додаток 2*) і надіслані пізніше встановленого терміну не розглядаються та не повертаються.

Організаційний внесок

50 гривень, які необхідно надіслати поштовим переказом за адресою оргкомітету на ім’я Коваленко Ганни Вікторівни. Видання збірника матеріалів планується до початку конференції.

Контактна інформація:

61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кафедра логіки (к.236). Тел.: (057) 704-92-69, e-maіl: kafedralogіc@rambler.ru

Додаток 1. ЗАЯВКА

на участь в ІІІ-й науково-практичній конференції студентів та молодих вчених
«Логіка і право»

Прізвище, ім'я, по батькові:________________________________________. Назва виступу:___________________________________________________.
Місце навчання:__________________________________________________.
Факультет, курс, група:____________________________________________.
Науковий керівник: ______________________________________________.
Домашня адреса:__________________________________________________.
Телефон деканату:____________. Дом./моб. телефон:____________.E-maіl:___________.
Планую особисту участь (так - ні)______________________.

Додаток 2. Приклад оформлення тексту.

Демирджаєв А. Н.,
студент 1 курсу 1 факультету
Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

Взаємозв’язок логіки і права в історичному контексті

Логіка являє собою розвинену наукову дисципліну, що має десятки напрямків, кожен з яких має свій предмет і сферу застосування, але всі вони базуються на традиційній логіці, заснованій ...

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри логіки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Павленко Ж. О.

Коментарі

Налаштування перегляду коментарів

Виберіть потрібний метод показу коментарів і натисніть "Зберегти налаштування".
Зображення користувача Ярослав Кохан.

Редакторське зауваження

Нічого в тексті не правив, бо — інформаційний лист від кафедри, майже документ. Але прошу колег із Харкова запам’ятати, що

по-перше, конфлікти, проблеми і задачі розв’язують, а не вирішують: вирішити — це прийняти рішення або сформувати уявлення про щось; навіть в російській довелося ввести в логіку термін «разрешение» (це саме українське «розв’язання»), щоб не плутатися з «решением»;

а, по-друге, буває тільки електронний та друкований вигляд, але не вид, бо вид = різновид.story | by Dr. Radut