Skip to Content

9. Логіка у філософії та філософській освіті.

Яке місце, на ваш погляд, займає логіка в сучасній філософії, і яку роль має відігравати логіка у філософській освіті?

Коментарі

Зображення користувача Ярослав Кохан.

Наука як фундамент для філософії

Логіка безсумнівно є наукою, тому навряд чи може займати хоч якесь місце в корпусі філософії. Однак, досліджуючи знання і його можливості, логіка безпосередньо містить велику кількість філософсько значущих результатів, і при тому результатів об’єктивних і строго встановлених, — тому кожен сучасний філософ, щоб не опинитися в позиції войовничого невігласа, має отримати хоча б поверхове уявлення про основні розділи логіки та її найважливіші концепції і теореми. В наш час, коли велика кількість старих філософських проблем стала предметом логічного аналізу і отримала строге розв’язання, бути філософом і не цікавитися логічними результатами просто неможливо.

Хоча, слід відзначити, що логіка тут зовсім не є унікальною: те саме є справедливим для цілого ряду інших наук, у першу чергу для всіх розділів абстрактної математики, для кібернетики, фізики, космології, еволюційної біології, палеонтології, генетики, фізіології та загальної психології, в рамках яких за останні півтора століття коректно перепоставлено і розв’язано велику кількість старих філософських проблем. Це означає, що поріг входження в сучасну інтелектуальну сферу доволі високий — і продовжує зростати.

 

 book | by Dr. Radut